Discriminatie

In Nederland wordt veel gedaan om discriminatie te voorkomen en te verminderen. Maar welke aanpak is effectief? En wat moet je juist niet doen bij het bestrijden van discriminatie op het gebied van etniciteit, huidskleur en religie?
Thema

Wat doet KIS op het thema discriminatie?

KIS wil bijdragen aan het verminderen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur en religie. Dat doen we door het ontwikkelen en verspreiden van kennis en handelingsperspectieven over het aanpakken van discriminatie in wijken, buurten en online. In 2024 richten we ons op het uitbreiden van de interventiedatabase voor lokaal anti-discriminatiebeleid, en het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen van beleid. Ook wil KIS bijdragen aan de aanpak van institutioneel racisme, door goede (effectieve) voorbeelden op te halen uit de praktijk en deze op te nemen in een doorontwikkelde handreiking.

Uitgelicht

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Interventieoverzicht: effectieve aanpak discriminatie lokaal

Interventieoverzicht

Wat kan je als gemeente doen tegen discriminatie? Het verminderen van discriminatie, vooroordelen en stereotypen is niet simpel, maar wel mogelijk. Stapels wetenschappelijke studies geven aanwijzingen over hoe je dat doet. In de praktijk zijn er verschillende interventies, ook aanpakken of methodes genoemd, ontwikkeld om discriminatie tegen te gaan. In deze interventiedatabase zijn interventies opgenomen voor een effectieve aanpak van discriminatie.

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Dit werkt wél tegen discriminatie

Discriminatie

Discriminatie lijkt een onuitroeibaar kwaad. KIS-onderzoekers hebben niettemin mechanismen geïdentificeerd om de aanpak van achterstelling en uitsluiting te versterken. In een nieuw 'Wat werkt'-dossier zijn deze resultaten gebundeld.

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Inclusie bevorderen en arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen

Toolboxen

Bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers mag niet gediscrimineerd worden. Het is oneerlijk voor mensen die worden behandeld op basis van een persoonskenmerk dat er niet toe doet. Op deze manier vinden bedrijven niet altijd de persoon die het beste geschikt is voor een functie of een promotie, en dat is een gemiste kans. Hrm-medewerkers kunnen hierin een verschil maken door te zorgen voor eerlijke werving- en selectieprocessen. Zij hebben een belangrijk aandeel in het creëren van een inclusieve werkvloer. Om toekomstige hrm-medewerkers voor te bereiden op deze belangrijke taak ontwikkelde KIS drie toolboxen waarin de volgende subthema's centraal staan:

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding

Suzan de Winter-Koçak

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding