Zelfbeschikking

De autonomie en vrijheid om zelf keuzes te maken over je leefstijl, partner, kinderen, opleiding en werk, is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Familie of gemeenschap heeft soms sterke normen en opvattingen die hiermee botsen.
Thema

Wat doet KIS op het thema zelfbeschikking?

KIS wil zelfbeschikking bevorderen rondom seksualiteit van (jonge) vrouwen en lhbti’s met een migratie- of vluchtachtergrond in een kwetsbare positie. Dat doen we door nieuwe en bestaande (ervarings)kennis en tools aan te reiken. Onze ontwikkelde aanpak en tools gaan we verbeteren. Zo dragen we bij aan het bevorderen van zelfbeschikking door henzelf en hun directe omgeving van ouders, docenten en sociaal professionals. We zetten het Platform Eer en Vrijheid voort, dat is gericht op kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling van relevante partijen die actief zijn of te maken hebben met dit thema.

Uitgelicht

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Platform Eer en Vrijheid

Zelfbeschikking

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle partijen die zich bezig houden met thema's als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Binnen het platform kunnen professionals en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om deze onderwerpen aan te pakken hun kennis delen, netwerken, maar ook onderwerpen agenderen.

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts.

Hilde Bakker

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892081
Afbeelding

Eliane Smits van Waesberghe

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding