Integratie- en inburgeringsbeleid

In januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Daarin hebben gemeenten meer mogelijkheden nieuwkomers te ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te komen. KIS brengt onder andere in kaart hoe gemeenten hun nieuwe rol oppakken en wat de resultaten hiervan zijn voor inburgeraars.

Thema

Wat doet KIS op het thema integratie- en inburgeringsbeleid?

KIS wil bijdragen aan het bieden van gelijke kansen aan nieuwkomers vanuit de landelijke overheid, gemeenten en hun samenwerkingspartners. Dat doen we door de kennispositie van deze partijen over (de effectiviteit van) hun ondersteuning en begeleiding aan nieuwkomers te versterken. In 2024 zetten we in op één project, de Monitor Arbeidstoeleiding en inburgering statushouders. Hiermee willen we bijdragen aan het kennisfundament van de (gemeentelijke) ondersteuning en begeleiding van nieuwkomers. 

Uitgelicht

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2023

Integratie- en inburgeringsbeleid

Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuwe inburgeringswet. In deze wet is – in tegenstelling tot de vorige inburgeringswet – een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente, die statushouders en gezinsmigranten ondersteunt en begeleidt naar een passende leerroute.  Gemeenten hebben het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Toch wordt de uitvoering van inburgering maar ten dele gerealiseerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2023 van KIS in samenwerking met Divosa. 59% van de gemeenten deed aan dit onderzoek mee, dat nu voor het achtste jaar op rij uitkomt.

Publicaties

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Artikelen

Ga naar de kennisbank icon_arrow-right--small

Meer informatie over dit thema? Neem contact op met onze experts

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Bora Avrić

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892141
Afbeelding