Colofon

Deze website is onderdeel van het meerjarenprogramma Kennisplatform Inclusief Samenleven van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bezoekadres Movisie:
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Bezoekadres Verwey-Jonker Instituut:
Giessenplein 59C
3522 KE Utrecht