Over ons

In Nederland wonen veel mensen die verschillen in etniciteit, cultuur en religie. Dat biedt kansen maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Hoe vormen we met elkaar een stabiele gemeenschap waarin ruimte is voor verschillen? Voor dat vraagstuk staan we als samenleving.  

 

Ga direct naar informatie over:

Doel van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Vraaggestuurd

KIS werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd en heeft daarom een portaal om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen. Als het daartoe aanleiding ziet, agendeert het kennisplatform relevante onderwerpen en discussies. Het platform staat open voor relevante vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Alle informatie wordt gratis gedeeld met geïnteresseerden.

Benieuwd wat KIS met je vraag doet? Bekijk de illustratie, lees meer over wat we met je vraag doen of stuur gelijk je vraag in.

Ga naar het Vraag en antwoord-portaal

Voor wie?

Beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties, evenals het bedrijfsleven.

Met wie?

Kennisplatform Inclusief Samenleven wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie en gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking of contact met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma- en Sinti-organisaties. Platform JEP, Stichting School en Veiligheid, JoU Utrecht, Platform Eer en Vrijheid, Inholland, Hogeschool Utrecht, BVJong, Sociaal Werk Nederland, Radar/Art.1, de Sociaal-Economische Raad (SER), MBOraad, TNO, VNO-NCW, S-IPI, Coalitie Erbij, Mezzo, Pharos, SGAN, In voor Mantelzorg, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Trias Pedagogica, Triple P International, KeTJA, Expertise-unit Sociale Stabiliteit, VNG, Divosa, en Vluchtelingenwerk Nederland.

Meer informatie?

Bekijk ons meerjarenplan voor 2022-2025.

Bekijk het Werkplan 2024.

Externe video: Wat doet Kennisplatform Inclusief Samenleven?
Externe video URL

Wat doet Kennisplatform Inclusief Samenleven?

Jaarberichten