Opgroeien in een kwetsbare wijk

Het Sociaal Cultureel Planbureau brengt inzichten uit bestaand onderzoek samen naar wat wonen in een kwetsbare wijk betekent voor de bewoners, in het bijzonder voor opgroeiende jeugd. Middels een casestudie in een Utrechtse wijk wordt uiteengezet welke mechanismen van invloed zijn op het opgroeien van jongens en hoe de beleidspraktijk op deze processen ingrijpt.

Externe publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Kullberg, J., Mouktadibillah, R., De Vries, J. (2021) Opgroeien in een kwetsbare wijk. Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen. Sociaal Cultureel Planbureau, 2021.

icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.