Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Deze wet geeft gemeenten de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met hun (nieuwe) taken. Toch is er  nog veel werk aan de winkel om de ambities van het nieuwe inburgeringsstelsel waar te kunnen maken. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten van KIS in samenwerking met Divosa.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Belangrijke pijlers van de Wet inburgering 2021: inburgeraars kunnen snel starten met inburgeren, zij kunnen een inburgeringstraject op maat volgen, en het leren van de taal gaat hand in hand met participatie. Bijvoorbeeld via een stage, opleiding of werkervaringsplaats. Wij zien een aantal uitdagingen om deze doelen te behalen. In het rapport doen we aanbevelingen voor gemeenten.

Monitor statushouders jaarlijks terugkerend rapport 

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door KIS en Divosa. 2022 is het zevende jaar dat de monitor uitkomt. Bekijk ook de monitor uit 2016 (eerste)2017 (tweede)2018 (derde), 2019 (vierde)2020 (vijfde)2021 (zesde) en 2023 (achtste).

Publicatie details

Titel
Gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding en inburgering statushouders en gezinsmigranten
Auteur
Inge razenberg, Marjan de Gruijter, Tom Nijs, Marte Sikkema
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022
ISBN
ISBN 978-94-6409-194-6
Aantal pagina's
62

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding