Ambulante hulp aan laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn komen beperkt of laat in beeld bij ambulante hulporganisaties. KIS voerde daarom een verkennend onderzoek uit: hoe kunnen we tijdig en beter in contact komen met deze doelgroep? Welk passend ambulant hulpaanbod is beschikbaar? Wat zijn hierin knelpunten, oplossingen en werkzame elementen?  

 

KIS publicatie
Zelfbeschikking

Beter zicht op welke hulp wel aansluit bij de behoeftes van laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld kan bijdragen aan betere doorverwijzing en ondersteuning. Daarnaast kan kennis over werkzame elementen en over wat werkt om met deze slachtoffers in contact te komen zorgaanbieders helpen in het ontwikkelen van een passender hulpaanbod. In dit rapport brengen wij goede voorbeelden van laagdrempelige toegang tot hulp voor laagtaalvaardige slachtoffers in kaart. We doen aanbevelingen voor gemeenten en hulpaanbieders voor het verbeteren van (de toegang tot) ambulante hulpverlening aan deze slachtoffers van huiselijk geweld.

Publicatie details

Titel
Ambulante hulp aan laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld
Auteur
Suzanne Andeweg-van Leeuwen, Roos de Wildt
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2023
Aantal pagina's
24

Meer informatie?Neem contact op met:

Suzanne Andeweg - van Leeuwen

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding
Suzanne Andeweg - Van Leeuwen