Wat werkt bij het verminderen van discriminatie

Dit Wat werkt-dossier gaat in op werkzame mechanismen bij de aanpak van discriminatie. Waarom werken ze, hoe werken ze? Het dossier gaat daarnaast onder meer in op historie, wetgeving en de belangrijkste spelers bij de aanpak van discriminatie. In het dossier beperken de auteurs zich tot vier werkzame mechanismen die voortkomen uit onderzoeken van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en Movisie. Er worden veelbelovende praktijken beschreven waarin de werkzame mechanismen duidelijk herkenbaar zijn. Het dossier is in het najaar van 2022 vernieuwd aan de hand van nieuw verzamelde kennis.

KIS publicatie
Discriminatie

Download het dossier

Validisme

In het bijzonder is kennis toegevoegd over wat werkt bij het tegengaan van discriminatie van mensen met een beperking. De discriminatie en stigmatisering van mensen met een beperking wordt ook wel validisme genoemd. Movisie- en KIS-onderzoeker Hanneke Felten: ‘Het was een lang gekoesterde wens om specifiek aandacht te besteden aan het verminderen van validisme. De afgelopen twee jaar kregen we de mogelijkheid om hier onderzoek naar te doen vanuit onze instellingssubsidie van het ministerie van VWS. De kennis over wat werkt bij het verminderen van validisme is nu aan het dossier toegevoegd. Erg belangrijk, want er is hieromtrent nog veel werk aan de winkel.’

Institutionele vormen van discriminatie

Ook nieuw in het dossier is aandacht voor wat werkt tegen institutionele vormen van discriminatie. Hiermee wordt gedoeld op processen, beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten die leiden tot structurele ongelijkheid tussen mensen, bijvoorbeeld op basis van hun afkomst. Felten: ‘We hebben in 2021 vanuit KIS onderzoek gedaan naar wat werkt tegen institutioneel racisme. De resultaten zijn nu in dit dossier opgenomen. Onder meer de toeslagenaffaire laat zien dat institutioneel racisme een ernstig probleem is in Nederland waar een stevige aanpak voor nodig is. Maar dat geldt ook voor andere vormen van discriminatie, zoals institutioneel validisme. Er zijn bijvoorbeeld regels en processen binnen organisaties die er toe leiden dat mensen met een beperking niet op een goede manier gebruik kunnen maken allerlei diensten.’

Derde update

Het betreft de derde update van het dossier. Eerder in het voorjaar van 2020 werd het dossier ook al vernieuwd. Toen is kennis toegevoegd over wat werkt tegen discriminatie op grond van sekse (vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit). In de eerste versie stond vooral kennis centraal over wat werkt tegen discriminatie op grond van afkomst, religie, huidskleur en seksuele voorkeur en genderidentiteit. Felten: ‘We hebben door de jaren heen meer kennis verzameld. Nu geeft het dossier dus antwoord op de vraag: wat werkt tegen discriminatie op grond van afkomst, religie, huidskleur, sekse, genderidentiteit, seksuele voorkeur en beperking. Wij hopen dat beleidsmakers, sociaal professionals, ontwikkelaars van antidiscriminatie-methoden, politici en vele anderen hun voordeel doen met het dossier en het gebruiken om een effectieve aanpak van al deze verschillende vormen van discriminatie te ontwikkelen of te verbeteren.’ 

Publicatie details

Titel
Wat werkt bij het verminderen van discriminatie
Auteur
Hanneke Felten en René Broekroelofs
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022
Aantal pagina's
108

Checklist voor antidiscriminatie-interventies

Naast het Wat werkt-dossier is er een checklist ontwikkeld voor interventie-ontwikkelaars. Want hoe weet je nu als ontwikkelaar van een antidiscriminatie-interventie of deze echt werkt? KIS maakte een checklist om na te gaan of een interventie werkelijk effectief is. Lees meer over deze checklist of download hem direct hieronder.

Publicatie details

Titel
Checklist voor antidiscriminatie-interventies
Auteur
Hanneke Felten, René Broekroelofs, met dank aan Serena Does
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2023

Op zoek naar interventies?

Het verminderen van discriminatie, vooroordelen en stereotypen is niet simpel, maar wel mogelijk. Stapels wetenschappelijke studies geven aanwijzingen over hoe je dat doet. In de praktijk zijn er verschillende interventies, ook aanpakken of methodes genoemd, ontwikkeld om discriminatie tegen te gaan. KIS heeft een interventie-database opgebouwd, getoetst aan de eerdergenoemde checklist en het Wat werkt-dossier. In deze database zijn interventies opgenomen die in de Nederlandse praktijk gebruikt worden en waarvan de kern goed is onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Ga naar de interventie-database

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding