Discriminatie bij het schooladvies

Het geven van een passend en onbevooroordeeld schooladvies voor het vo is een grote verantwoordelijkheid voor onderwijsprofessionals en -instellingen. Het advies heeft veel invloed op de onderwijscarrière en verdere toekomst van een kind. KIS onderzocht welke ruimte er is voor bias, vooroordelen en discriminatie in de adviesprocedure. 

 

KIS publicatie
Discriminatie

In het rapport geven wij weer wat er wettelijk vastgelegd is over het proces van advisering, welke keuzes onderwijsinstellingen en individuele onderwijsprofessionals zelf maken en waar, binnen deze keuzes, er ruimte kan zijn voor bias, vooroordelen en discriminatie. In totaal zijn zeven (mogelijke) risico’s op bias, vooroordelen en discriminatie vastgesteld, en twee (mogelijke) risico’s die breder invloed kunnen hebben op ongelijke kansen van kinderen, maar waarbij het nog onvoldoende helder is of en hoe bias, vooroordelen en discriminatie hierin een rol kunnen spelen.

Ook beschrijven wij welke mogelijkheden er voor leerlingen, ouders en verzorgers zijn om mogelijke bias, vooroordelen en discriminatie in de schooladviesprocedure aan te kaarten. Zo blijken er meerdere plekken en organisaties te zijn waar ouders en verzorgers (zowel binnen en buiten het onderwijsveld) terechtkunnen voor informatie en advies, en ook waar zij melding kunnen maken van discriminatie. Tegelijkertijd heeft geen enkele daarvan de bevoegdheid om de onderwijsinstelling aan te spreken en/of te toetsen op de juistheid van het schooladvies in individuele gevallen. De enige instelling die daar wél bevoegdheid tot heeft is de onderwijsinstelling zelf.

Handreiking

De resultaten uit het onderzoeksrapport zijn vertaald naar een aparte handreiking voor ouders en/of verzorgers. Zij vinden in de handreiking dezelfde informatie als in het onderzoeksrapport, alleen dan toegankelijker beschreven. Ook zijn in de handreiking directe links opgenomen, zodat ouders en/of verzorgers gelijk kunnen doorklikken voor meer informatie.  Je vindt de handreiking via de roze knop hieronder. Klik voor het gehele rapport op de gele knop met de publicatie.

 

Publicatie details

Titel
Discriminatie bij het schooladvies
Auteur
Suzan de Winter-Koçak, Donya Yassine
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2023
Aantal pagina's
20

Meer informatie?Neem contact op met:

Suzan de Winter-Koçak

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding