Instrumenten kwaliteitskader moskeeonderwijs

Voor veel islamitische ouders is het van belang dat hun kinderen kennis opdoen over hun geloof en zich religieus vormen. Een groot deel van de islamitische kinderen in Nederland in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar volgt daarom wekelijks informeel onderwijs bij moskeeën. KIS ontwikkelde een handreiking voor moskeebesturen om zelf te werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs.

KIS publicatie
Religie

De lessen die kinderen volgen in de moskee hebben een vormende invloed en worden verzorgd door vrijwilligers die daarmee medeopvoeders zijn. De pedagogische kwaliteit van deze lessen is de afgelopen jaren in het algemeen sterk verbeterd. Wel is er nog een groot verschil met wat de kinderen in het reguliere onderwijs gewend zijn. Ook is aandacht voor de Nederlandse context en de relatie tussen de verschillende leefwerelden van jongeren veelal nog gering in de lessen. Er is dan ook een blijvende behoefte bij ouders, moskeeorganisaties en breder in de samenleving aan verdere ontwikkeling.

Dit is de reden voor KIS om in samenwerking met meerdere islamitische organisaties en experts een Pedagogisch kwaliteitskader moskeeonderwijs te ontwikkelen. Met dit kader kunnen moskeebesturen zelf werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs, waarbij zij zelf alle inhoudelijke keuzes maken. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar een hulpmiddel dat een basis biedt voor het opzetten van een ontwikkelproces. Naast het kwaliteitskader bieden we zes andere materialen aan om te helpen bij het proces van verbetering van het moskee onderwijs.

Download hieronder het kwaliteitskader en bijbehorende materialen:

  1.  Kwaliteitskader

  2.  Powerpoint: hoe leg je het kwaliteitskader uit?

  3.  Handreiking: hoe geef je het proces vorm?

  4.  Nulmeting: hoe breng je de beginsituatie in beeld?

  5.  Hoe ontwikkel je een gezamenlijke onderwijsvisie?

  6.   Aan de slag met het profiel van de docent 

  7.   Zelfevaluatie

Meer weten over het kwaliteitskader moskee onderwijs? In de video leggen we uit wat de achtergrond van het kwaliteitskaders is en wat je ermee kan. 

Externe video: Werken aan kwaliteit van moskee onderwijs
Externe video URL

Meer informatie?Neem contact op met:

Ahmed Hamdi

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding

Jeroen Vlug

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding