Wat doen wij met je vraag?

Je krijgt van ons altijd reactie, ook als wij je vraag niet kunnen beantwoorden. In dat laatste geval verwijzen we je door naar de juiste persoon of organisatie. Kunnen we je wel verder helpen, dan bepaalt de aard en omvang van de vraag hoe wij hem beantwoorden. In de meeste gevallen nemen we contact met je op om de vraag te verhelderen.

Er zijn kort gezegd drie type vragen met elk een andere werkwijze: eenduidige vragen, vragen met uitzoekwerk en onderzoeksvragen. We leggen uit hoe we per type vraag te werk gaan.

Wij zijn er voor overheden, organisaties, professionals en vrijwilligers. Vragen van particulieren, scholieren of studenten kunnen wij helaas niet beantwoorden.

Eenduidige vragen

Voor het antwoord op deze vragen hebben we de kennis al in huis. We proberen dit type vragen dan ook binnen enkele dagen te beantwoorden. Dat zal overwegend via e-mail gaan. Uiteraard ben je welkom om op ons antwoord te reageren, mocht één en ander niet duidelijk zijn.

Vragen met uitzoekwerk

Ook grotere vragen beantwoorden we graag, mits ze voldoende maatschappelijk relevant zijn. Het kan voorkomen dat we niet alle gegevens paraat hebben om de vraag direct te beantwoorden. Soms moeten we eerst bestaande rapporten doornemen of ruwe data analyseren. Of we moeten eerst gegevens opvragen bij derden. Beantwoording van deze vragen kan daarom iets langer duren. We streven naar een termijn van een aantal weken. Je ontvangt de gevraagde informatie bijvoorbeeld in een korte factsheet.

Voorbeeld: Deze aanpakken zijn ingezet tegen jeugdwerkloosheid

Onderzoeksvragen

Ook vragen die leiden tot een (verkennend) onderzoek van enkele maanden zijn welkom, zolang als ons budget dat toelaat. Als de vraag voldoende maatschappelijk relevant, urgent en complex is, neemt een van onze inhoudelijke experts contact met de vragensteller op om de vraag te verduidelijken en een projectaanvraag op te stellen. Die aanvraag wordt beoordeeld door een interne commissie. Oordeelt de commissie dat de vraag voldoet aan de criteria, dan wordt direct bepaald hoeveel tijd en geld er aan het project besteed mag worden. Vanaf dan gaan onze experts aan de slag. Je kunt worden betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. In ieder geval ontvang je na afronding een rapportage.

Voorbeeld: Helft pleegzorg werft niet gericht gezinnen met andere achtergrond

Kennisplatform Inclusief Samenleven wil zoveel mogelijk informatie creëren en actief delen. Er zijn voor jou dan ook geen kosten verbonden aan het beantwoorden van je vraag. De informatie delen we ook via alle kanalen die het kennisplatform tot zijn beschikking heeft. Jouw naam hoeft daarbij niet te worden genoemd als je dat niet wilt.

Bekijk de illustratie

Er is ook een illustratie gemaakt over welke weg jouw vraag mogelijk aflegt. Hier staat de uitleg visueel weergegeven.

Bekijk de illustratie

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding