Zijn er methodieken om ook migrantenvaders te bereiken met opvoedondersteuning?

Migrantenvaders worden vaak maar in beperkte mate bereikt door opvoedondersteuning. Terwijl zij wel vragen hebben. Bijvoorbeeld over hoe ze hun kinderen ondersteunen bij de schoolloopbaan, hoe ze op te voeden in de Nederlandse samenleving en hoe de opvoeding af te stemmen met hun vrouw. Kenniswerkplaats Tienplus bracht enkele werkwijzen voor het bereiken en ondersteunen van Marokkaanse vaders in beeld: Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders en Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun.  

Om vaders te bereiken is een op hen toegesneden werkwijze van belang:

  • in groepsverband
  • gericht op informatieoverdracht en bewustwording
  • waar nodig in de eigen taal
  • met een trainer die de juiste toon weet te vinden en met verwijzingen naar religie waar relevant

In maart 2015 verscheen een nieuwe rapportage over ondersteuning aan migrantenvaders van verschillende etnische achtergronden door middel van laagdrempelige opvoeddebatten. Dit rapport bevat ook een onderbouwing van de werkzame elementen. Eerder verscheen onderzoek van Kenniswerkplaats Tienplus naar vaderschap en initiatieven van Amsterdamse (zelf)organisaties voor bewustwording en ondersteuning van vaders. Het bereiken van migrantenvaders (en niet alleen moeders) met opvoedsteun blijft een belangrijk thema in het werk van Tienplus en de komende jaren ook voor Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding