Wie zijn vatbaar voor radicalisering?

Voornamelijk jongeren en jongvolwassenen zijn vatbaar voor processen van radicalisering. Dit zijn overwegend jongens en mannen, een minderheid is vrouw.

Islamitische radicalisering komt relatief vaak voor onder jongeren die op zoek zijn naar zingeving of naar binding en erkenning van de groep (sociaal- cultureel). Hierbij spelen het  politieke aspect, ervaren onrecht en onderdrukking van henzelf of moslims in binnen- en buitenland een rol. Internationale conflicten waar moslims bij zijn betrokken kunnen als katalysator werken.

Als iets duidelijk is bij radicalisering dan is het dat geradicaliseerde jongeren onderling qua achtergrond zeer kunnen verschillen. Een deel van de Syriƫgangers kent een verleden van kleine criminaliteit, overlast op straat, problemen thuis, taalachterstanden en/of vroegtijdige schooluitval. Een ander deel van de Syriƫgangers zijn jongeren die juist hoger zijn opgeleid en gefrustreerd raken in hun ontwikkeling en ambities. We moeten natuurlijk vaststellen dat 99 van de 100 van deze jongeren niet radicaliseren.

Er zijn ook allerlei persoonlijkheids- en psychologische factoren die meespelen. Denk aan mensen die veel onzekerheid over zichzelf ervaren of die worstelen met hun eigen identiteit. Zij zoeken een omgeving die duidelijkheid geeft over goed en slecht. Het populaire beeld over radicale moslims is dat zij arme, lager opgeleide, werkloze jongeren zouden zijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat de sociaaleconomische status en werkloosheid beperkte verklaringskracht hebben. De sociologische link tussen armoede, absolute achterstelling en gevoeligheid voor radicalisering of geneigdheid tot extremisme, is weliswaar plausibel, maar onvoldoende aangetoond.

Welke voedingsbodems dragen bij aan radicalisering? Bekijk het antwoord.

Meer informatie?Neem contact op met:

Ron van Wonderen

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding