Welke interventies voorkomen of verminderen radicalisering?

De afgelopen jaren zijn veel concrete aanpakken tegen radicalisering ontwikkeld, vaak op lokaal niveau en gericht op specifieke doelgroepen. Slechts weinig interventies zijn geëvalueerd op effectiviteit en/of overdraagbaar gemaakt voor een andere context.

Meer kennis over interventies en ‘wat werkt’ is nodig. Kennisplatform Inclusief Samenleven nam daarom het initiatief om te inventariseren welke concrete aanpakken van radicalisering in Nederland beschikbaar zijn. In het project Radicalisering: wat werkt? gaan we na in hoeverre interventies al overdraagbaar gemaakt zijn via handboeken of handleidingen, eventueel in combinatie met trainingen. We verkennen ook de haalbaarheid en wenselijkheid van een databank effectieve interventies tegen radicalisering (of alternatieven voor een databank) en hoe deze zou moeten worden georganiseerd. De resultaten worden in de tweede helft van 2015 gedeeld op deze website.

Op zoek naar een inventarisatie van aanpakken van radicalisering in het buitenland? Ga naar de 'Best Practices Collection' van het Radicalisation Awareness Network.

Leestip

In het artikel Radicalisering: welke interventies werk(t)en staan de meest voorkomende typen antiradicaliseringsprojecten beschreven. De systeembenadering lijkt van deze typen het meest beloftevol.

Meer informatie?Neem contact op met:

Ron van Wonderen

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding