Welke initiatieven rond preventie schuldhulpverlening richten zich op migrantengroepen?

De ‘traditionele’ schuldhulpverlening heeft in het verleden te weinig mensen daadwerkelijk van hun schulden af kunnen helpen. Reden voor gemeenten om naar andere manieren van schuldhulpverlening te zoeken. Daaronder vallen onder meer gerichte projecten met betrekking tot migrantengroepen.

Een online quickscan leverde in totaal 26 initiatieven op. Van 12 praktijkvoorbeelden is een korte beschrijving gemaakt, omdat de overige initiatieven na het nader bestuderen ervan, minder relevant bleken. Onderstaande projecten richten zich op preventie, hebben een lokale aanpak en zijn nog lopend of recent afgerond.

1 Euro-Wijzer Vluchtelingenwerk
Het project Euro-Wijzer helpt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Vluchtelingen hebben, wanneer ze net in Nederland verblijven, gelijk al veel kostenposten. Dit terwijl zij meestal (nog) geen werk hebben en geen financiële buffer.
http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-euro-wijzer   

2. Vrijwilligers schuldhulpverlening Vluchtelingenwerk Nijmegen
Omdat de gemeentelijke schuldhulpverlening niet altijd even toegankelijk is voor vluchtelingen, zet de gemeente Nijmegen (in samenwerking met VluchtelingenWerk) vrijwilligers in om een beter vangnet voor vluchtelingen met armoedeproblematiek te realiseren. Zo helpen zij onder meer met het opzetten en bijhouden van de administratie en het maken van een bespaarplan.

3. Budgetmaatjes in Spijkenisse
De gecertificeerde vrijwilligers begeleiden en ondersteunen hulpvragers op weg naar financiële vrijheid. Zij helpen onder meer mensen die een traject bij schulphulp doorlopen, maar geven ook nazorg als de schuldhulp is afgerond. Deze vrijwilligers, ook budgetmaatjes genoemd, staan onder begeleiding van een plaatselijke coördinator en beroepskracht.
http://www.vredevoordestad.nl/projectgroep%20budgetmaatjes.htm   

4 Migrantenkerken participeren in Schuldhulpmaatje Rotterdam
In Rotterdam is SchuldHulpMaatje geadopteerd door KSA/GCW. De afkorting staat voor Kerkelijk Sociale Arbeid/Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbehartiging.  SKIN-Rotterdam, de overkoepelende organisatie van de internationale en migrantenkerken in de stad, is hier ook bij betrokken. De schuldhulp valt binnen hun reguliere pakket aan de ondersteuning aan de gemeenschap.
http://www.schuldhulpmaatje.nl/overons/15-nieuws/753-skinrotterdam.html  

5. ZEKER Financiële Zorgverlening (jongeren) Almere
Avanti Almere heeft een filmpje gemaakt voor gemeenten om problemen rondom schulden bij jongeren onder de aandacht te brengen. 20 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft namelijk schulden, waarvan 20% een schuld van € 2.500 of meer (Bron: Nibud). Steenvoorden, directeur van ZEKER Financiële Zorgverlening, deelt zijn visie en praktijkervaringen in de video.
http://www.zekerfz.nl/praktische-vragen-rondom-schulden-bij-jongeren 

6. KIKID Projectonderwijs voor en door jongeren: theatervoorlichtingsproject Donnie – Barki
Kikid, een organisatie voor projectonderwijs, is vorig schooljaar een pilotproject gestart over geld en schulden. Gemeenten en scholen willen jongeren wijzer en weerbaarder maken in het omgaan met geld. Kikid besloot een speciale theatervoorstelling te ontwikkelen waaraan de jongeren zelf deelnemen. De focus ligt hierbij op de jongeren bewust maken van hun kracht, mogelijkheden en vaardigheden.
http://www.kikid.nl/aanbod/geld-schulden/

7. Vroeg Eropaf Amsterdam
Binnen Vroeg Eropaf wordt er contact gezocht met huishoudens die een betalingsachterstand hebben bij één van de aangesloten crediteuren. Dit zijn onder meer woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars. Vervolgens wordt er, na een bezoek aan huis, hulp aangeboden. Het doel van Vroeg Eropaf is, door er vroeg bij te zijn, problemen eerder en - op termijn - ook goedkoper op te lossen. Zo kunnen bijvoorbeeld huisuitzettingen voorkomen worden. Amsterdam werkt bij de uitvoering van Vroeg Eropaf samen met organisaties voor maatschappelijke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld Civic in Amsterdam Zeeburg en Doras in Amsterdam Noord. 
http://www.doras.nl/Geldzaken/vroeg-eropaf  

8. CashMoneyBudget van Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen
Stichting MaDi Zuidoost en Diemen (MaDi) heeft samen met Delta Lloyd een financieel educatie-programma ontwikkeld, gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs. Tijdens voorlichtingslessen aan jongeren worden zogenoemde peers (scholieren met vrijwel dezelfde leeftijd) ingezet. Deze peers zijn jongeren die zelf hebben ervaren wat het is om schulden te hebben en hoe lastig het kan zijn om met geld om te gaan. Zij spreken de jongeren rechtstreeks aan met hun eigen ervaring over het hebben van financiële nood.
http://www.cashmoneybudget.nl/ 

9. Schuldhulpverlenersteam UWV Pilot Goes
Om actiever op zoek te gaan naar uitkeringsgerechtigden met schulden is UWV Goes in 2014 gestart met een pilot waarbij een speciaal schuldhulpverleningsteam is ingesteld. Als klantadviseurs merken dat een klant in financiële moeilijkheden zit of dreigt te komen, wordt het team ingeschakeld. Zij geven de klant vervolgens tips om te voorkomen dat hij of zij verder in de problemen komt en verwijzen de klant soms door naar schuldhulpverleners of andere instanties.
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/20150414%20UKV-2015-1.pdf

10. Financieel spreekuur voor ROC-studenten Breda
Studenten van Avans Hogeschool houden sinds 2014 een financieel spreekuur voor MBO-studenten bij het Kellebeek College en het Florijn College. Binnenkort breiden zij, in samenwerking met de Kredietbank West-Brabant, de spreekuren uit naar het Vitalis College. Het spreekuur heeft als doel het financieel bewustzijn en zelfredzaamheid onder de leerlingen te vergroten.

11. Fix Up Your Life Tilburg
Het project Fix Up Your Life helpt jongeren in Tilburg met de gevolgen van het hebben van schulden (stress, sociaal isolement, slecht presteren op school en werk). Het project helpt jongeren van 18 tot 27 jaar hun leven weer op te rails te krijgen en de schuldsituatie hanteerbaar te maken. Fix Up Your Life is een samenwerkingsverband tussen het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en de gemeente Tilburg. In de praktijk worden jongeren vanuit het ROC gewezen op het project, waarop zij zichzelf kunnen aanmelden. Vervolgens krijgen de jongeren een training van vier avonden bij R-newt. De jongerenwerkers ondersteunen hen met intensieve individuele begeleiding. Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar drie medewerkers hen een traject op maat kunnen bieden.
http://businesscases.effectieveschuldhulp.nl/

12. Vraagwijzers in de wijk Rotterdam
Rotterdam biedt een combinatie van schuldadvies in de wijk en centraal georganiseerde schuldbemiddeling en budgetbeheer. Rotterdammers kunnen bij één van de veertien Vraagwijzers terecht voor vragen over welzijn, waaronder ook vragen over schulden en financiën. Deze Vraagwijzers fungeren als eerstelijns loket. Daarnaast werkt Rotterdam met 42 wijkteams. Zij nemen op basis van signalen contact op met klanten voor een keukentafelgesprek. In de kantoren van de Vraagwijzers zijn medewerkers van de Kredietbank Rotterdam (KBR) aanwezig. Op deze manier kunnen ze de consulenten van de Vraagwijzers en/of leden van het wijkteam ondersteunen en klanten gericht adviseren. Als het nodig is, kunnen zij hen direct doorleiden naar de Krediet Bank Rotterdam voor tweedelijns hulpverlening.
http://www.rotterdam.nl/eCache/TER/21/19/621.html

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding