Wat zijn de belangrijkste stappen om stagediscriminatie aan te pakken?

Er is niet één oplossing. Studenten, onderwijs en werkgevers spelen een rol. Uit onderzoek blijkt dat 'bekend maakt onbemind' van grote invloed is. Vanuit de literatuur is bekend dat contact met bepaalde doelgroepen kan bijdragen aan het beperken van vooroordelen. De contactmomenten tussen studenten (met een migratieachtergrond) en bedrijven zijn momenteel miniem. Zowel werkgevers als onderwijsprofessionals zijn van mening dat als werkgevers positieve ervaringen opdoen met studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, de kans groter is dat zij andere stagiairs met een migratieachtergrond ook een kans zullen geven.

Mogelijk kunnen onderwijsinstellingen ontmoetingsmomenten tussen student en werkgever faciliteren om zo nader met elkaar kennis te maken. Daarnaast is belangrijk om te investeren in de bewustwording van onderwijsprofessionals. Zolang niet alle betrokkenen erkennen dat stagediscriminatie speelt en het als een probleem zien, is er weinig bereidheid tot verandering en zullen interventies weinig effectief zijn. Mogelijk biedt het project ‘LOB & Gelijke kansen’ in dit kader aanknopingspunten. ‘LOB & gelijke kansen’ is een project dat gericht is op het vergroten van het bewustzijn van onderwijsprofessionals en het zetten van concrete stappen voor het creëren van gelijke kansen op de stagemarkt.

Lees meer in ons dossier over stagediscriminatie.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding