Wat kunnen gemeenten doen om de integratie van Eritrese vluchtelingen te ondersteunen?

Eritreeërs hebben moeite met het vinden van hun weg en het opbouwen van een leven in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Inclusief Samenleven. De huidige ondersteuning is niet intensief genoeg.

Het advies is om laagdrempelige en cultuursensitieve ondersteuning te bieden door:

  • voorlichting en ondersteuning in eigen taal
  • inzet van betrouwbare tolken en culturele bruggenbouwers
  • ondersteuning aanbieden op toegankelijke ‘vindplaatsen’.

Voor een snelle en effectieve integratie is een inburgeringsprogramma essentieel waarbij Nederlands leren in de praktijk centraal staat en de eerste stappen naar opleiding of werk worden gezet. Om de sociale netwerken van Eritreeërs te vergroten, is het van belang initiatieven te stimuleren en te faciliteren waar ze Nederlanders ontmoeten. Naast het opbouwen van een netwerk en het leren kennen van de Nederlandse samenleving, dragen ontmoetingen ook bij aan de Nederlandse taalverwerving.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding