Wat kan de sociale professional doen tegen huwelijksdwang?

Om huwelijksdwang goed aan te pakken, is het van belang dat professionals vroegtijdig signalen opvangen en weten wat zij kunnen doen. Zij kunnen scholing krijgen en advies vragen bij verschillende instellingen. Als de veiligheid van een jongere in gevaar is, zijn er speciale opvangvoorzieningen ingericht.

De instellingen voor signaleren, melden en opvang:

1. Inzet Meldcode
De verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geldt ook voor (vermoedens van) eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Een stappenplan leidt beroepskrachten door het proces vanaf het moment van signaleren tot aan het moment van beslissen over het al dan niet doen van een melding. De stappen bij vermoedens van huwelijksdwang en eergerelateerd geweld krijgen echter een eigen inkleuring vanwege het specifieke karakter van dit type geweld. Zo vervalt het gesprek met de ouders bij eergerelateerd geweld, omdat dit gevaar kan opleveren voor de jongere.
Bekijk de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld (en huwelijksdwang).

2. Veilig Thuis
Bij vermoedens van huwelijksdwang kunnen professionals Veilig Thuis raadplegen. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, gevestigd in 26 regio’s. Ook slachtoffers, daders en omstanders kunnen terecht bij Veilig Thuis voor deskundige hulp en advies.

3. Het Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating
Medewerkers van Veilig Thuis en Veiligheidshuizen evenals andere hulpverleners kunnen bij ingewikkelde casuïstiek het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating raadplegen. Dit landelijk kennis- en expertisecentrum verzamelt, actualiseert en stelt kennis rondom huwelijksdwang beschikbaar aan professionals. Het behandelt complexe casuïstiek die meer kennis en tijd vragen. Ook is dit het aanspreekpunt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken voor slachtoffers die in het buitenland zijn.

4. Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG)
Het primaire doel van het LEC EGG is voorlichting bieden aan politieambtenaren en andere relevante professionals over eergerelateerd geweld. Huwelijksdwang kan een vorm van eergerelateerd geweld zijn. Het LEC EGG kan een analyse maken van en adviseren over een casus. Het richt zich hierbij vooral op complexe eergerelateerde geweldszaken op regio-overstijgend en nationaal niveau.

5. Opvang Eva en Zahir
Eva (bij Sterk Huis) en Zahir (bij Fier Fryslân) bieden opvang, bescherming en begeleiding aan meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 14-23 jaar na (dreigend) eergerelateerd geweld en huwelijksdwang. Het zijn speciaal ingerichte opvangvoorzieningen op een geheime en extra beveiligde plek.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hilde Bakker

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892081
Afbeelding