Wat is het verschil tussen huwelijksdwang en een gearrangeerd huwelijk?

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk door ouders, familie of gemeenschap. Het kernbegrip is ‘dwang’. Het is een huwelijk waarbij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft (hebben) over de sluiting van de huwelijksverbintenissen en daarmee dus niet instemt (instemmen). Gearrangeerde huwelijken worden ‘gearrangeerd’ door een derde partij. Bijvoorbeeld ouders kunnen actief op zoek gaan naar een partner voor hun zoon of dochter. Dat kan in overleg en met instemming van hun kind plaatsvinden. Het kan ook zonder de instemming van de betreffende zoon of dochter. In dat geval is er sprake van dwang en wordt een gearrangeerd huwelijk een gedwongen huwelijk. Bekijk voor meer informatie de Factsheet huwelijksdwang van Movisie.