Waarom radicaliseren sommige moslimvrouwen?

Geradicaliseerde moslima's zijn vaak vrouwen die onder enorme psychische druk hebben geleefd. Deze druk heeft geleid tot kwetsbaarheid en emotionele isolatie. Dit kan veroorzaakt zijn door diverse factoren, zoals:

  • scheiding van de ouders
  • drugsproblematiek
  • ouders in het criminele circuit
  • geweldsmisbruik door vader
  • een ingrijpende levensgebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid, gepest worden op school, etc.

Voor deze vrouwen wordt een extreme interpretatie van religie de belangrijkste manier om houvast te vinden in een moeilijke situatie.