Is voor het registreren van eenzaamheid onder migrantenouderen een cultuursensitief meetinstrument nodig?

Het meten van eenzaamheid gebeurt bijna altijd met de eenzaamheidsschaal van professor De Jong-Gierveld. Uit een recent onderzoek blijkt dat deze eenzaamheidsschaal ook voor Turkse en Marokkaanse ouderen een betrouwbare en valide methode is om eenzaamheid te meten.  De toepasbaarheid is zelfs breder: de eenzaamheidsschaal is voor alle groepen niet-westerse migranten bruikbaar, en ook voor andere leeftijdsgroepen

Ook buiten Nederland gebruiken onderzoekers in meer dan twintig andere landen de eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld. Deze schaal bestaat uit elf uitspraken over emotionele en sociale eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid houdt in dat de kwaliteit van de aanwezige contacten niet aan iemands behoefte voldoet. Sociale eenzaamheid betekent dat het aantal contacten minder is dan iemand wenst.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden waar onderzoek naar eenzaamheid onder migrantenouderen aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn met name een zeer zorgvuldige vertaling van de vragenlijsten met bijbehorende check daarvan vanuit de doelgroep, en het inzetten van interviewers uit het land van herkomst van de ouderen die de vragen face-to-face afnemen.