Met welke opvoedkwesties worstelen ouders uit migrantengezinnen?

Kennis van de opvoedthema’s die leven in gezinnen, en van de diversiteit daarin, is van belang voor professionals die te maken hebben met gezinnen van verschillende afkomst. Op basis van de beschikbare literatuur is door Kenniswerkplaats Tienplus (Verwey-Jonker Instituut is hierin partner) een top 15 vaak gestelde opvoedvragen samengesteld. Hierin staan vragen als ‘hoe voed ik op in een omgeving met meer ‘vrijheid’ van zeden en omgangsvormen dan ik gewend ben?' en ‘hoe help ik mijn kind de binding met de eigen achtergrond en de samenleving te combineren?'.

De auteurs waarschuwendat we er met een lijstje van thema’s alleen niet zijn. Naast kennis zijn vooral vaardigheden en attituden van belang waarmee de professional de gezinsleden benadert: een open en respectvolle houding, zonder vooringenomenheid en vaardigheid in interculturele communicatie.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding