Hoe ondersteunt de gemeente mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch bereikt het ondersteuningsaanbod hen minder. De gemeente heeft de opdracht om mantelzorgers te ondersteunen. Kennisplatform Inclusief Samenleven formuleerde in de factsheet voor gemeente tips voor passende ondersteuning:

  • Werk samen met organisaties die deze groepen al bereiken en geef samen met hen voorlichting over mantelzorg en de ondersteuning die u kunt bieden. Of stel budget beschikbaar voor deze organisaties zodat zij zelf een ondersteuningsaanbod kunnen ontwikkelen.
  • Breng in kaart welke groep(en) mantelzorgers aandacht nodig hebben in uw gemeente. Bedenk dat er verschillende subgroepen zijn als partners, kinderen of ouders. Zij hebben allen verschillende behoeften.
  • Bied informatie niet alleen op schrift, maar ook visueel of auditief aan. Zie bijvoorbeeld ReadSpeaker.
  • Bied informatie in verschillende talen aan. Let ook op de termen die u in de communicatie gebruikt. Soms is ‘familiezorg’ een betere term dan ‘mantelzorg’.
  • Zet een steunpunt op voor mantelzorgers en in het bijzonder voor mantelzorgers met een migratieachtergrond. Geef daar individuele ondersteuning, help mensen bij de aanvraag van hulpmiddelen en houd inloopspreekuren.
  • Besteed specifiek aandacht aan jonge mantelzorgers met een migratieachtergrond.
  • Organiseer lotgenotencontact om het isolement van mantelzorgers te doorbreken en hen te stimuleren een goede balans te vinden tussen hun draagkracht en draaglast.
  • Besteed bij het inburgeringsbeleid en uitstroming uit de bijstand aandacht aan de specifieke problemen van geïsoleerde mantelzorgers.
  • • Meer tips? Ga naar de handreiking Zorg voor de mantelzorger (2015).