Hoe ondersteunen scholen kinderen uit Polen en Bulgarije?

1. Ondersteun de tweetaligheid

Leerkrachten blijken soms het tweetalig opgroeien af te raden, terwijl dit zowel voor de identiteit van kinderen en jongeren, voor hun toekomstkansen, als voor het contact met de eigen ouders belangrijk is. Het verwerven van een tweede taal hoeft het leren van Nederlands niet te belemmeren. Dat is echter niet bij iedereen bekend. Meer informatie: www.meertalig.nl

2. Empathie

Het is belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hoe het is om als nieuwkomend kind in Nederland op te groeien. Kinderen missen soms hun vriendjes uit het land van herkomst en moeten wennen in Nederland. Zij vinden het fijn als zij trots mogen zijn op het land waar ze vandaan komen en daar dingen over mogen vertellen

3. Ondersteun ouders

Ouders hebben vaak weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem, de wegen naar opvoedondersteuning en hoe zij kinderen ondersteunen bij schoolzaken. Scholen kunnen hierin ook een rol spelen; ouders zijn vanuit Polen ook gewend om deskundigheid over opgroeien en ontwikkeling op school te zoeken. Een ander onderzoek van KIS laat zien wat de school kan doen. Denk aan welkomstgesprekken voeren met ouders waarin heel concrete informatie wordt gegeven.

Deze adviezen zijn gegeven door vrijwilligers die dicht bij de Poolse en Bulgaarse ouders staan en komen uit het rapport Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen in Nederland van Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding