Hoe kunnen informele en formele opvoedondersteuners elkaar versterken?

Ouders met een migratieachtergrond zoeken bij opvoedvragen vaak steun bij informele hulpverleners. De formele hulpverlening heeft echter ook een aanbod dat deze gezinnen kan ondersteunen. Hoe sla je een brug tussen deze typen hulpverlening en hoe kunnen professionals en vrijwilligers elkaar versterken?

Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft daarom een toolkit ontwikkeld zodat professionals en vrijwilligers ouders gezamenlijk op de beste manier kunnen ondersteunen. Onze toolkit helpt formele en informele hulpverleners om een goed en gelijkwaardig gesprek over samenwerking aan te gaan.

'Werk samen en ondersteun'

Het is voor beide typen hulpverlening van belang om samen te werken. Formele hulpverleners kunnen de hulp van vrijwilligers inzetten om ouders op de hoogte te brengen van hun aanbod. Via de informele hulpverleners zullen ouders ook eerder de stap naar formele hulpverlening zetten. Formele organisaties kunnen informele hulpverlening weer ondersteunen door het delen van specialistische kennis.

Formele organisaties dienen op hun beurt informele initiatieven te ondersteunen. Het is daarbij belangrijk dat professionals niet alles naar zich toe trekken, maar juist samenwerken met de vrijwilligers. Daarnaast is het voor beide partijen belangrijk om met elkaar te communiceren. Wat verwacht je van elkaar, hoe kan je elkaar versterken?

Onze toolkit helpt om hier met elkaar bij stil te staan. Beide groepen leren zo waar het mis kan gaan, er wordt besproken wie wat doet, beide groepen denken na over de kracht van de ander en van zichzelf en er wordt aandacht besteed aan welke soorten samenwerkingen er al zijn.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding