Hoe kunnen gemeenten vluchtelingen beter begeleiden naar werk?

Gemeenten hebben een grote mate van vrijheid over hoe zij statushouders bemiddelen richting werk. Dit gebeurt binnen de Participatiewet, maar gemeenten zetten daarnaast ook nieuwe of voor de doelgroep aangepaste instrumenten in. Hier volgen vijf tips voor gemeenten over de bemiddeling van statushouders naar werk.

  1. Neem de talenten en behoeften van statushouders als uitgangspunt en sluit je aanbod daarop aan.
  2. Zet in op duale trajecten, waarbij het leren van Nederlands gecombineerd wordt met bijvoorbeeld een stage of het volgen van een opleiding.
  3. Maak gebruik van de mogelijkheden die het participatieverklaringstraject biedt om statushouders te leren kennen en handvatten te bieden om in de gemeente te participeren.
  4. Ga uit van het bestaande re-integratie-instrumentarium en onderzoek waar aanpassingen nodig zijn.
  5. Intensiveer de samenwerking met taalscholen. Stem met taalaanbieders af dat zij hun lessen op de juiste tijdstippen aanbieden, zodat het voor vluchtelingen mogelijk is om te werken. Monitor de voortgang.