Hoe kunnen gemeenten beter zicht krijgen op de lokale voedingsbodem voor radicalisering?

Hiervoor kunnen gemeenten het door KIS ontwikkelde onderzoeksinstrument ‘Zicht op radicalisering’ inzetten. Dit onderzoeksinstrument is een betrouwbare manier om de voedingsbodem voor radicalisering - zowel richting het gewelddadig jihadisme als rechtsextremisme - op lokaal niveau in kaart te brengen. Het onderzoeksinstrument bestaat uit interviews met professionals en sleutelfiguren en een vragenlijst onder jongeren. Deze vragenlijst en de afname daarvan onder jongeren is uitgebreid geëvalueerd. De resultaten staan beschreven in het rapport ‘Onderzoeksinstrument zicht op radicalisering. Een evaluatie van de enquête gericht op jongeren’.

Publicatie details

Titel
Onderzoeksinstrument 'Zicht op radicalisering'
Auteur
Jolijn Broekhuizen, Maaike van Kapel, Rozetta Meijer
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018