Hoe kan jeugdcriminaliteit onder migrantenjongeren verminderd worden?

De oververtegenwoordiging van migrantenjongeren als het gaat om jeugdcriminaliteit, is een feit. Zij vormen een kwetsbare groep, omdat zij vaak te maken krijgen met een cumulatie van risicofactoren. Als we niets doen, wordt het probleem onder deze groepen (en nieuwe migrantengroepen die recent zijn gearriveerd) groter.

Belangrijkste aanbevelingen om dit tegen te gaan:

 1. Ontwikkel generiek beleid met ruimte voor cultuur sensitieve elementen
  Het bestaande hulp- en preventieaanbod houdt weinig tot geen rekening met de culturele achtergrond van jongeren. Ook is er een duidelijk gebrek aan aansluiting tussen het gezin en instituties zoals de jeugdzorg op opvoedingsondersteuning.
   
 2. Ondersteun ouders bij goede begeleiding van jongeren op een manier die aansluit bij de Nederlandse samenleving
  Het gezin is voor alle jongeren een beschermende factor. Een goede binding met de ouders, controle op wat de kinderen uitvoeren en weten wie hun vrienden zijn, heeft een positieve invloed in het voorkomen van problematisch gedrag. Uit onderzoek blijkt dat migrantenouders relatief vaak kampen met opvoedingsonzekerheid. Ouders hebben veel vragen op het vlak van steun, controle, toezicht en communicatie met hun kinderen. Opvoedingsondersteuning voor de migrantenouders zou een duidelijke meerwaarde kunnen hebben als het gaat om hoe om te gaan met adolescente jongeren in deze westerse samenleving.
   
 3. Richt preventief beleid op de omgeving van jongeren
  Dit beleid moet zich richten op de terreinen waar jongeren zich bewegen. Zo moet de grote betekenins van de woonwijk van deze jongeren naar voren komen, gezien het gegeven dat gezinnen in bepaalde wijken vaak kwetsbaarder zijn en er minder toezicht is op de jongeren in die wijken. Het beleid moet er op gericht zijn dat schooluitval wordt voorkomen en dat jongeren gestimuleerd worden om andere bezigheden te hebben dan op straat rond te hangen met vrienden.
   
 4. Richt op inclusief beleid, investeer in perspectieven en stimuleer deelname aan de samenleving
  Goede opleidingen en baanzekerheid spelen een belangrijke rol bij een geslaagde integratie. Regulier beleid en gelijke behandeling kan bijdragen aan gevoelens van ‘erbij horen’ en daarmee een preventief effect hebben. Niets doen aan jongeren die afglijden is geen optie.

Meer informatie?Neem contact op met:

Majone Steketee

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 34738642
Afbeelding