Hoe betrekt een burgerinitiatief mensen met diverse culturele en etnische achtergronden?

Kennisplatform Inclusief Samenleven sprak met vier verschillende burgerinitiatieven (Het Huis van Bartels in Amersfoort, Mudanthe in Apeldoorn, Oké Nu in Utrecht Overvecht en het BankjesCollectief) over hoe zij mensen van verschillende herkomsten bereiken. Uit deze gesprekken zijn negen concrete handvatten naar voren gekomen voor andere burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele en etnische achtergronden willen bereiken:

1. Ga de straat op
Spreek mensen aan, maak een praatje in de winkel, ga bij ze langs en kom op die manier met hen in contact.

2. Organiseer laagdrempelige activiteiten
Denk hierbij aan activititeiten die goedkoop/gratis zijn en zonder verplichte aanmelding.

3. Wees bewust welke activiteiten je organiseert
Activiteiten zoals handwerken, muziek maken en eten verbinden mensen met elkaar en doorbreken de taalbarrière.

4. Werk samen met sleutelfiguren (en lokale organisaties) in de wijk die de bewoners kennen en dezelfde taal spreken.

5. Werk vraaggestuurd
Stem je activiteiten af op de behoeften van de verschillende groepen in de wijk. Waar liggen hun interesses?

6. Zet van begin af aan de norm dat iedereen welkom is en hou dit vast
Sta open voor iedereen, ook voor mensen die anders zijn of andere opvattingen hebben.

7. Werk samen met scholen
Zo bereik je niet alleen kinderen maar ook hun ouders.

8. Start klein
Ga in eerste instantie voor kleine successen. Zorg dat je opgebouwd vertrouwen niet verspeelt en bouw vervolgens langzaam je netwerk uit.

9. Lever maatwerk en laat mensen in hun waarde
Zorg dat mensen kunnen doen wat ze graag willen doen en goed kunnen.