Hoe betrekken we ouders beter bij het onderwijs?

Laaggeschoolde ouders met een migrantenachtergrond hebben soms minder weet van de werkwijze van voorzieningen als de (voor)school. Omgekeerd weten onderwijsvoorzieningen niet altijd goed contact te leggen met deze ouders en ze bij hun werkwijze te betrekken. Onbekendheid over wat er speelt bij deze gezinnen evenals wat de beste benaderwijze is, kunnen daarbij een rol spelen.

Het Verwey-Jonker Instituut bracht de kennis over ouderbetrokkenheid bij onderwijs, voorschool maar ook Centra voor Jeugd en Gezin en voorzieningen gericht op veiligheid samen. Belangrijke succesfactoren om ouders meer bij school te betrekken:

  • Een open houding
  • Het over en weer uitspreken van verwachtingen
  • Concrete afspraken maken met ouders
  • Onderzoeken wat zij nodig hebben om de ondersteuning van kinderen thuis te versterken

Het opnemen van ouderbeleid als wezenlijk onderdeel van het pedagogische schoolbeleid is een voorwaarde voor het duurzaam meer betrekken van ouders.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding