Hoe beschermen we kindbruiden die volgens de Nederlandse wet niet getrouwd zijn?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het maakt verschil of het om een meisje van 9 of van 17 jaar gaat. Of het ‘getrouwde’ meisje alleen in Nederland is of dat haar ouders hier ook zijn. Of zowel haar ouders als haar echtgenoot hier zijn, of dat haar man hier wel is maar haar ouders niet. Daarnaast is het heel belangrijk of zij vrijwillig is getrouwd of daartoe is gedwongen.

Door de wetswijziging van de Wet tegengaan huwelijksdwang worden in het buitenland gesloten huwelijken met minderjarigen niet meer erkend zo lang zij minderjarig zijn. Het uitgangspunt van de Nederlandse staat dat het gezag bij de ouders ligt. Voor minderjarige asielzoekers die hier zonder ouders kwamen, ook als ze getrouwd zijn, is Nidos de voogdijinstelling. Nidos voert als onafhankelijke (gezins)voogdij-instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Instanties zoals Raad voor de Kinderbescherming, politie, Veilig Thuis en Knooppunt Huwelijksdwang bekijken elke situatie op zich. In alle gevallen wordt namelijk maatwerk geboden.

Zijn er signalen dat het niet goed gaat met een kind of jongere dan gelden dezelfde regels als wanneer het om een Nederlands kind gaat. Wanneer in het vrijwillig kader geen veiligheid kan worden geboden of de ontwikkeling op een andere manier wordt bedreigd, dan wordt de Raad voor de Kinderbescherming of de politie ingeschakeld. Voor minderjarige jongens die getrouwd zijn, geldt natuurlijk hetzelfde.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hilde Bakker

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892081
Afbeelding