Hebben jongeren vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie?

Onder jongeren is er redelijk veel vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie en zijn dus dat de politie iedereen gelijk behandelt. Tegelijkertijd heeft een aanzienlijk deel van de jongeren het gevoel dat de politie slachtoffers met een migratieachtergrond 'slechter' behandelt. Hierbij noemen ze bepaalde groepen als ‘buitenlanders’, ‘mensen met een getinte of donkere huidskleur’, ‘Turken en Marokkanen’ en ‘Marokkanen’. Ook jongeren die een positieve houding tegenover de politie hebben, denken dat de politie slachtoffers met een andere etnische achtergrond slechter behandelt: Ongeveer een derde (34%) van de jongeren met een Nederlandse achtergrond en iets meer dan de helft (51%) van de jongeren met een westerse migratieachtergrond geeft dit aan. Jongeren met een Surinaamse of ‘overige niet-westerse’ migratieachtergrond nemen over het algemeen een middenpositie in als het gaat om vertrouwen in de politie.

Speelt etnische achtergrond een rol in de mate van vertrouwen?

De ondervraagde jongeren met een Marokkaanse migratieachtergrond hebben over het algemeen minder vertrouwen in de politie dan jongeren met een andere achtergrond. Zij vinden bijvoorbeeld relatief vaak dat de politie slachtoffers met een andere etnische achtergrond slechter behandelt: zes op de tien jongeren met een Marokkaanse achtergrond geeft dit aan (tegen vier op de tien jongeren gemiddeld).

Welke factoren zorgen voor meer of minder vertrouwen in de politie bij jongeren?

Het blijkt dat jongeren die op het vmbo b/k zitten, die in buurten wonen met veel criminaliteit en verloedering, en met een hoog aandeel vrienden met een migratieachtergrond, relatief weinig vertrouwen hebben in de rechtvaardigheid van de politie. Ook van invloed op het vertrouwen, zij het in mindere mate, blijkt de mate van sociale controle in de buurt en eerder contact met de politie vanwege het plegen van een delict. Ook blijkt dat jongeren met een niet-westerse migratiegrond relatief vaak minder vertrouwen hebben in de politie.