Ondersteuning aan sekswerkers met een migratieachtergrond

Veel sekswerkers in Nederland hebben een migratieachtergrond. Zij krijgen relatief vaak te maken met geweld. Ook worden ze geconfronteerd met andere uitdagingen, zoals discriminatie en gebrek aan kennis over hun rechten en plichten in Nederland. 

KIS publicatie
Werk

Dit rapport informeert organisaties die ondersteuning aan sekswerkers bieden over de uitdagingen van sekswerkers met een migratieachtergrond, de eventuele behoeften aan begeleiding die hier uit voortkomen en manieren om met sekswerkers met een migratieachtergrond in contact te komen. Inzichten uit het onderzoek zijn ook visueel en in het Engels weergegeven op de bijgevoegde poster.

Publicatie details

Titel
Ondersteuning aan sekswerkers met een migratieachtergrond
Auteur
Roos de Wildt
Uitgever
KIS
Jaar van uitgave
2024
ISBN
978-94-6409-288-2
Aantal pagina's
35

Meer informatie?Neem contact op met:

Roos de Wildt

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06 46 11 99 47
Afbeelding