Magazine: Trots op de wijk

In veel wijken is in de afgelopen jaren de bevolkingssamenstelling zeer divers geworden. In deze wijken leven groepen met uiteenlopende inkomens- en opleidingsniveaus, culturen, religies, talen en verblijfsstatussen met elkaar samen. De diversiteit van de bevolking zal in wijken, ook
buiten de grote steden, in de toekomst nóg verder toenemen. Dit vraagt om nieuwe perspectieven op beleid in wijken. Hoe kun je als gemeente of wijkprofessional spanningen in wijken voorkomen en ervoor zorgen dat wijkbewoners op een prettige manier met elkaar samenleven?

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding
Foto: ANP / Michiel Wijnbergh

Een mogelijk perspectief is het versterken van positieve groepsoverstijgende, samenbindende identificaties van wijkbewoners met de stad of wijk. In wijken waar de meerderheid van de inwoners uit minderheden bestaat, hebben alle inwoners een belangrijke gemeenschappelijke deler: ze zijn allemaal inwoner van (bijvoorbeeld) Spangen, Overvecht of Slotervaart. Deze wijken krijgen veelal een negatief label opgeplakt: armoede, onveilig, achterstanden, ‘daar wil je niet wonen’. Toch voelen bewoners zich vaak verbonden met de wijk waarin ze wonen, zijn trots op de wijk en ontlenen hier een gedeelde identificatie aan. Hoe werkt dit mechanisme, en wat kunnen gemeenten en uitvoerend wijkprofessionals hiervan leren om positieve wijkidentificaties verder versterken?

In de K-buurt is de trots en de verbondenheid van bewoners met de buurt toegenomen én is de beeldvorming over de buurt verbeterd

Om antwoorden te krijgen op deze vraag is KIS op bezoek gegaan in de zeer diverse K-buurt, deel van de Bijlmer in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. In de K-buurt is de trots en de verbondenheid van bewoners met de buurt toegenomen én is de beeldvorming over de buurt verbeterd. We hebben hierover gesproken met actieve- en niet actieve bewoners, ondernemers, jongeren én een wethouder. Bijzondere aandacht is voor bewonersplatform Hart voor de K-buurt, dat initiatieven van bewoners met verschillende culturele- en religieuze achtergronden samenbrengt. Daarmee draagt het platform bij aan de betrokkenheid tussen inwoners onderling en de identificatie met de K-buurt als geheel. Ook besteedt het magazine aandacht aan de invoering van een nieuwe vorm van buurtrecht, het buurtplatformrecht. Dit is het recht voor een buurt om zichzelf te organiseren, én daar middelen, netwerk en budget voor te krijgen.

Bekijk het magazine 
 

Meer informatie?Neem contact op met:

Ron van Wonderen

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding