Handvatten voor een praatmethode voor gevluchte kinderen

Voor kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, kan het moeilijk zijn om te praten over wat zij hebben meegemaakt. Ook voor mensen in hun omgeving kan het lastig zijn om met hen in gesprek te gaan over de vlucht, het land van herkomst en de aankomst in Nederland. Tegelijkertijd is praten belangrijk om trauma te voorkomen of op tijd te signaleren. KIS formuleerde daarom handvatten om een praatmethode voor gevluchte kinderen te ontwikkelen. 

KIS publicatie
Vluchtelingen

In deze verkenning onderzochten we hoe professionals effectief in gesprek kunnen gaan met gevluchte kinderen over de positieve en negatieve ervaringen in hun leven. Dit deden we aan de hand van literatuur- en deskonderzoek en (groeps)gesprekken met professionals, gevluchte kinderen en ouders van diverse leeftijden en achtergronden.  

Er bestaan al praatmethodes voor gevluchte kinderen, deze zijn echter niet specifiek gericht op traumapreventie of signalering van mogelijke trauma’s. Ook zijn veel praatmethodes gericht op groepsgesprekken, waar deze methode om individuele gesprekken met kinderen gaat. In deze handreiking omschrijven we handvatten en randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een praatmethode. 

Publicatie details

Titel
Handvatten voor een praatmethode voor gevluchte kinderen
Auteur
Mathilde Compagner, Roos de Wildt, Marije Voorwinden
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2023

Ontwikkeling Werkboek ‘Veerkracht’ 

Gedurende het onderzoek is contact gelegd met de Emanuel Snatager Foundation, die heeft aangegeven bij te willen dragen aan de ontwikkeling van een concreet product op basis van de handvatten die uit dit verkennende onderzoek zijn voortgekomen. De Academie voor Praten met Kinderen een kinderarts/vertrouwensarts van Veilig Thuis Gelderland Zuid, die eerder het Praatboek voor kinderen in huiselijk geweldssituaties ontwikkelden, vertaalden samen met een ervaren klinisch psycholoog en psychotraumatherapeut de handvatten uit het rapport tot een concrete praatmethode, een Werkboek voor kinderen die gevlucht zijn. Dit werkboek met de naam ‘Veerkracht’ zal begin 2024 gelanceerd worden. Houd de KIS site in de gaten, of abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Meer informatie?Neem contact op met:

Mathilde Compagner

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding
mathilde compagner