Gerichte aandacht voor (sub)groepen van statushouders

De vraag via wat voor beleid doelgroepen met specifieke problemen en behoeftes ondersteund moeten worden speelt al tientallen jaren. In 2011 heeft de overheid expliciet gekozenvoor algemeen beleid, in plaats van doelgroepspecifiek beleid, aldus de integratienota “Integratie, binding, burgerschap”.

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid

In deze publicatie bespreken we hoe gemeenten kunnen bepalen of er aanvullende ondersteuning nodig is voor specifieke (sub) groepen binnen de groep statushouders in de gemeente. Deze publicatie is gebaseerd op een onderzoek van KIS over de integratie en participatie van Eritrese statushouders als casus voor specifieke aanpakken binnen het generieke beleid. Dit onderzoek resulteerde in een Handreiking ‘Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?’ voor gemeenten en hun samenwerkingspartners, die verschillende typen aanpakken, succes- en randvoorwaarden die van belang zijn om de integratiekansen van (Eritrese) nieuwkomers te vergroten beschrijft.

Publicatie details

Titel
Gerichte aandacht voor (sub)groepen van statushouders
Auteur
Jolanda Asmoredjo; Kirsten Tinnemans
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021
ISBN
978-94-6409-096-3
Aantal pagina's
6

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding