Het kennisplatform

Kennisplatform Inclusief Samenleven doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. En deelt deze informatie actief met beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en het bedrijfsleven.

Ga terug naar Over ons

Doel van KIS is een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. De onderwerpkeuze bepaalt het platform door eigen kennis en inzicht én door de kennisbehoefte vanuit het werkveld en de samenleving.

Thema's

Integratie is een breed begrip. Het programma delen we daarom op in vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Binnen deze thema’s doen we onderzoek, organiseren we debatten en informeren we pers, professionals, overheden en organisaties. De vier thema’s zijn onderverdeeld in diverse projecten. Elk jaar bepalen we ook met u waar de nadruk op komt te liggen.

Vraaggestuurd

KIS werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd en heeft daarom een portaal om eigen kennis, vergaarde kennis en kennis uit het werkveld toegankelijk te maken en actief te (laten) uitwisselen. Als het daartoe aanleiding ziet, agendeert het kennisplatform relevante onderwerpen en discussies. Het platform staat open voor relevante vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. Alle informatie wordt gratis gedeeld met geïnteresseerden.

Voor wie?

Beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties, evenals het bedrijfsleven.

Met wie?

Kennisplatform Inclusief Samenleven wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie, en gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie werken samen met gemeenten en onderwijsinstituten als (v)mbo’s, hbo’s en universiteiten. Ook is er veel samenwerking of contact met migrantenorganisaties, sociale ondernemers, zorg-, welzijn- en maatschappelijke (zelf)organisaties, taalscholen en Roma- en Sinti-organisaties. Concreet zijn dit onder andere Radar/Art.1, Sociaal-Economische Raad (SER), VNO-NCW, S-IPI, Coalitie Erbij, Mezzo, Pharos, SGAN, In voor Mantelzorg, Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), Trias Pedagogica, Triple P International, KeTJA, Felix Meritis, expertise-unit Sociale Stabiliteit, Salaam 4 You, Streetcoaches Nijmegen, VNG en Lize.

Platformfunctie

Op onze site zijn allerlei kennisproducten van KIS en samenwerkingspartners te vinden. Omdat KIS een platform is, stellen we frequent andere kennisorganisaties in de gelegenheid hun kennis te delen via onze website. Kennisproducten van derden vind je altijd terug bij het thema waar het betrekking op heeft. De informatie bevat onderstaande tekst:

icon_alert Op dit platform stelt KIS derden in de gelegenheid hun kennis en opinie te delen. Externe bijdragen geven niet noodzakelijkerwijs de visie van KIS over betreffend onderwerpen weer.