Wereld Religie Dag: zoek de overeenkomsten

Zondag 15 januari is het Wereld Religie Dag. Deze dag ter bevordering van begrip en harmonie wordt sinds 1950 op de derde zondag van januari gevierd. Gelovigen worden op deze dag aangespoord om naar mensen van andere geloofsovertuigingen te luisteren om de overeenkomsten tussen de verschillende religies te zien. 

Artikel
Religie

Hoewel we in Nederland uitgaan van de scheiding van kerk en staat, speelt religie voor veel mensen in onze diverse samenleving een belangrijke rol. Geloof betekent voor hen een vorm van richting en vrede, van houvast en troost.

De basis voor samenleven in diversiteit is respect en erkenning voor verschillende opvattingen. Zo ook voor de religieuze. Toch kan dit soms in de praktijk lastig zijn. Hoe gaan wij als samenleving inclusief met religieuze vraagstukken om?

Dertig procent van de Nederlandse jongeren beschouwt zich als onderdeel van een kerk of godsdienstige groepering. Onder islamitische jongeren in Nederland neemt de religiositeit toe. Dit maakt de kans groter dat een hulpverlener te maken krijgt met een religieuze jongere. We ontwikkelden een e-learning, zodat we hulpverleners helpen om effectiever te handelen in relatie tot levensbeschouwelijke vraagstukken. Ook hebben we onderzoek gedaan om professionals in de (jeugd)hulpverleningspraktijk te ondersteunen om levensbeschouwelijk sensitief te kunnen handelen.

Bekijk de themapagina