In jouw gemeente ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Ouders met een migratieachtergrond hebben een grote kans dat zij tijdens het opvoeden te maken krijgen met culturele en religieuze botsingen en dilemma’s. Dat kan voor hen opvoeden soms tot een grote uitdaging maken. KIS traint trainers om opvoedingsondersteuning te geven aan ouders. Wij presenteren graag onze trainers, die klaar staan om in jouw gemeente in actie te komen.

Artikel
Jeugd en opvoeding

De trainers hebben allemaal de ‘Train de trainer weerbaar opvoeden’ doorlopen. De volgende onderwerpen kwamen hierin aan bod:

  • Basis opvoedingsvaardigheden (rol van de ouders)
  • Waarden in de opvoeding
  • Eerlijkheid in de opvoeding
  • Discriminatie en omgaan met botsing
  • Verschillen tussen jongens en meisjes in de opvoeding

In het volgende overzicht kan je zien welke trainers tegen een vergoeding beschikbaar zijn in jouw regio. Denk je erover om een van hen uit te nodigen? Neem dan contact op met Jamila Achahchah (06-55440627/ j.achahchah@kis.nl).

Angela Rewti

Maak kennis met Angela! Zij is beschikbaar om ingezet te worden in Zuid-Holland. 

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Als gespreksleidster Opvoeden Samen Aanpakken heb ik geregeld via ZOOM of op locatie (stichting Piezo) gesprekken met oudergroepen. Ik heb ook een paar keer een training over Weerbaar Opvoeden gegeven.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Een gemeente kan mijn inzetten voor oudergroepen, kinderen, gespreken met ouderen.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Graag wil ik er een steentje aan bijdragen dat ouders/ opvoeders bewuster worden met de opvoeding van hun kinderen.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Tienermoeders, moeders met een migratieachtergrond, moeders waarvan het kind een beperking heeft, moeders uit met verschillende opleidingen of achtergronden.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Onderwerpen zoals waarden en normen in een gezin, pesten, eerlijk zijn, leven met een andere cultuur, eenzaamheid, tweetalige opvoeding, verschil tussen een jongens en meisjes, pubergedrag, enzovoort.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor het werven van ouders voor de training. Verder heb ik een ruimte nodig waar ik de training kan geven. 

 

Mahtab Masroorpour

Maak kennis met Mahtab! Zij is beschikbaar in Tilburg en Noord-Brabant.

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Ik ben zelf een moeder en heb trainingen in dit verband ontwikkeld en uitgevoerd. Ik ben positief ingesteld en wil graag mijn kennis met andere ouders delen.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Mag voor alle opties (bijvoorbeeld het trainen van oudergroepen, of het trainen van trainers). Ik heb meer dan 10 jaar ervaring met het ontwikkelen en geven van diverse trainingen aan verschillende doelgroepen in mijn regio en andere provincies in Nederland.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Ik wil graag de kennis die ik heb door mijn persoonlijke ervaring en door mijn ervaring met het geven van trainingen, delen en zo veel ouders ondersteunen.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Meestal ouders met een migratieachtergrond.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Het verschil tussen 2 culturen, het geloof, opkomen voor jezelf.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Het zal wel fijn zijn als de gemeente de doelgroep voor mij kan werven. Er moet een ruimte zijn waar minimaal 9 mensen in kunnen, rekening houdend met de 1,5 meter regel. Liefst met een whiteboard / presentatie mogelijkheden.

 

Asmaa Darkaoui 

Maak kennis met Asmaa! Zij is beschikbaar in Venray, Noord-Limburg en omgeving.

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Ik heb de training Weerbaar Opvoeden gevolgd bij KIS. Daarnaast geef ik al ruim 3 jaar coaching, workshops en cursussen aan voornamelijk moeders.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Trainen van moedergroepen, trainers trainen, meedenken over een cultuursensitief aanbod voor ouders en jongeren/ kinderen.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Opvoeden is een uitdaging en een andere culturele achtergrond maakt het nog complexer. Ik vind het belangrijk dat ouders meer kennis krijgen over opvoeden en vaardigheden leren die zij kunnen inzetten in de opvoeding. Weerbaar zijn is erg belangrijk voor je mentale gezondheid, maakt je veerkrachtig en biedt een beter toekomstperspectief. Dit kan vele problemen bij de jeugd (en ouders) voorkomen. Uit ervaring weet ik dat het voor ouders erg fijn is als ze zich kunnen identificeren met en verbonden voelen met de trainer. Dit haalt veel blokkades om hulp te zoeken en verder te ontwikkelen meestal gauw omver.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Voornamelijk islamitische moeders.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Normen en waarden, omgaan met tegenslagen en moeilijkheden (bijvoorbeeld discriminatie), vaardigheden van ouders, toekomstperspectief en mindset.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Ruimte met beamer en flipover (of budget hiervoor om te huren), koffie/ thee, moeders die de training volgen.

 

Rahmouna Aharouil 

Maak kennis met Rahmouna! Zij is beschikbaar in Assen en omgeving (tot 75 km). 

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Via Movisie en mijn eigen coaching praktijk. En vanuit mijn pedagogische achtergrond en werkervaring.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Trainingen in weerbaar opvoeden voor ouders met een migratieachtergrond en/of instanties/ organisaties die met deze ouders en/of hun kinderen werken.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Zodat ouders met een migratieachtergrond steviger in hun schoenen staan en dit kunnen doorgeven aan hun kinderen. Zodat ze volop actief en ambitieus in de maatschappij kunnen staan.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Ik werk met moeders en kinderen.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Assertiviteit, weerbaarheid, omgaan met discriminatie en benutten van je potentie.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Mensen die de training komen volgen is het belangrijkste. Daarnaast is in overleg veel mogelijk.

 

Bouchra Lahrech

Maak kennis met Bouchra! Zij is beschikbaar in provincie Utrecht of Gelderland, en in overleg ook elders.

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Ik heb ruime ervaring met weerbaar opvoeden, en ook met andere trainingen en groepen.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Ik ben divers inzetbaar.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Ik vind het leuk om ouders inzicht te geven en in hun eigen kracht te zetten.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Ik werk met diverse groepen moeders.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Empowerment, opgroeien in twee culturen, omgaan met teleurstelling etc.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Dat kunnen we in overleg bespreken.

 

Shariselle Francisca

Maak kennis met Shariselle! Zij is beschikbaar in Limburg en een deel van Noord-Brabant.

Wat voor ervaring heb jij met weerbaar opvoeden en oudergroepen?

Ik begeleid ouders in het omgaan met moeilijke vraagstukken binnen het gezin en vooral op het interculturele vlak. Ik ga in gesprek met ouders over hun ervaringen en hun wijze van opvoeden. Ik probeer deze niet te veranderen maar te verreiken met nieuwe inzichten. Ik help ook op gebied van rouwwerking en verliesverwerking binnen een gezin.

Waarvoor kan een gemeente jou inzetten?

Het werken met oudergroepen, en het trainen van trainers zodat zij onze methodiek kunnen snappen en gebruiken. Ik ben ook in te zetten voor het draaien van projecten in de wijk over interculturele verbanden, inclusie en opvoeden.

Waarom wil jij meer ouders trainen in weerbaar opvoeden?

Wij als ouders zijn het voorbeeld, en we zijn ervoor verantwoordelijk dat onze kinderen in hun jonge jaren leren hoe ze als sterke mannen en vrouwen op hun eigen benen kunnen staan binnen onze gemeenschappen. Mijn streven is om waar het kan iedere ouder te helpen om de beste prestatie te leveren die ze kunnen.

Met welke groepen moeders werk jij vaak?

Dat is heel divers. Voornamelijk Antilliaanse en Surinaamse moeders.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk om binnen weerbaar opvoeden te behandelen?                                                     

Respect, het hebben van een eigen stem en het niet uit het oog verliezen waar je vandaan komt.

Wat moet een gemeente regelen als ze jou voor oudergroepen willen inzetten?

Een ruimte, en verder gaan we samen kijken naar de mogelijkheden en wensen.

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding