Waarom krijgen geïsoleerde mantelzorgers geen goede ondersteuning?

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich met name voor onder geïsoleerde mantelzorgers met een migratieachtergrond. Deze informele zorgverleners komen soms uit lagere sociale klassen of zijn de Nederlandse taal niet machtig. Met als gevolg dat ze de ondersteuning niet weten te vinden of geen ondersteuning zoeken. Aan de andere kant sluit de ondersteuning en de manier waarop die wordt aangeboden, niet goed aan op de hulpbehoefte, ook bij hoogopgeleide mantelzorgers. Wat gaat er mis?

  • Ze vragen geen hulp, dit zou betekenen dat ze gefaald hebben.
  • Mantelzorgers zijn onbekend met hoe zorg en ondersteuning is georganiseerd in Nederland.
  • Door overbelasting hebben ze geen tijd om ondersteuning te vragen.
  • De taalbarrière, het niet beheersen van het zorgjargon en gebrek aan assertiviteit.
  • Mantelzorger en hulpverlening hebben andere definitie van ‘goede zorg’.
  • Hulpverleners hebben te weinig oog voor gebruiken, wensen en behoeften van mantelzorgers. Ze missen in veel gevallen de vaardigheden om cultuursensitief te werken.
  • Wantrouwen tussen mantelzorger en hulpverlener.
  • Professionals hebben onvoldoende vaardigheden om de problemen van deze mantelzorgers tijdig te herkennen en, wanneer nodig, door te verwijzen naar de gespecialiseerde zorg.
  • Professionals hebben te weinig kennis over de culturele achtergronden van deze doelgroepen.

Deze opsomming komt uit onze handreiking Zorg voor de mantelzorger. Bekijk ook de factsheet voor gemeenten.