Waarom is het van belang dat gemeenten zich bezighouden met diversiteit?

Gemeenten vervullen met hun diversiteitsbeleid een voorbeeldfunctie voor anderen in de non-profitsector. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de aandacht voor diversiteit in het algemeen te vergroten door andere maatschappelijke organisaties aan te sturen.

Voor gemeenten zelf is een goed diversiteitsbeleid ook van belang. Ook zij moeten anticiperen op personeelstekorten als gevolg van vergrijzing en ontgroening en een (toekomstig) tekort aan specialistisch personeel. Daarnaast zorgt een divers personeelsbestand voor beter contact en aansluiting met de burger, student of klant. Bovendien moet ook een gemeente streven naar creativiteit en innovatie binnen de organisatie.

Voor gemeenten geldt verder ook dat zij een voorbeeld willen zijn voor andere werkgevers. En is het belangrijk dat ze de burgers optimaal bedienen (denk aan kwaliteit en bereik van de dienstverlening). Verder doen gemeenten er goed aan een afspiegeling van de inwoners in het personeelsbestand te creƫren. Tot slot is het specifiek voor gemeenten van belang om bij te dragen aan de bestrijding van werkloosheid van mensen met een migratieachtergrond.

Checklist

Specifiek voor gemeenten maakte KIS een checklist om inzicht te krijgen in hun diversiteitsbeleid en hoe dat te kunnen verbeteren. De checklist geeft een beeld over de vragen: hoe divers is mijn personeel samengesteld en hoe divers is mijn dienstverlening ingericht voor de inwoners van deze gemeente? Aan de hand van een prioritering kan de gemeente bepalen waar extra inzet nodig is en het diversiteitsbeleid daarop richten. De checklist wordt aangevuld met een handreiking (zie tweede deel van het document) met daarin verdere uitleg, toelichting en tips voor het gebruik van de checklist en voor het formuleren van prioriteiten.