Hoe worden Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen beter ondersteund?

Gezinnen afkomstig uit Midden- en Oost-Europa lopen in Nederland tegen een aantal zaken aan. Zoals hoe ze de opvang van de jonge kinderen na school organiseren. Uit de eerder uitgevoerde studies kon echter niet worden afgeleid welke zaken het meest aandacht nodig hadden. Daarom sprak Kennisplatform Inclusief Samenleven met vrijwilligers die dicht bij ouders en kinderen afkomstig uit Polen en Bulgarije staan.

De vrijwilligers noemen de Nederlandse taal een belangrijk vehikel voor ouders om in Nederland te kunnen functioneren. Wel zijn er meer mogelijkheden nodig om op andere manieren Nederlands te leren, bijvoorbeeld in de avonduren of op taalpunten waar ouders in het weekend al komen met hun kinderen om de eigen taal te leren. Lange werkdagen belemmeren ouders de taal te leren via bestaande kanalen.

Informeren

Ook informatie over het Nederlandse onderwijs en over mogelijkheden voor opvoedondersteuning moet beter bij ouders terechtkomen. Eigen organisaties, maar ook de school en voorschoolse voorzieningen zijn hiervoor logische plekken. Ook inzet van intermediairs uit de eigen gemeenschap kan helpen. Zij kunnen een rol spelen bij het informeren van leerkrachten, bijvoorbeeld over wat het voor kinderen betekent om geƫmigreerd te zijn.

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjolijn Distelbrink

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding