Hoe werken gemeenten en werkgevers goed samen bij het vinden van werk voor vluchtelingen?

Samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is essentieel voor een succesvolle arbeidstoeleiding van statushouders. In de eerste plaats voor betaalde banen maar ook voor werkervaringsplekken en taalstages. Nadat de vluchtelingen en hun capaciteiten in beeld zijn gebracht en de statushouders klaargestoomd zijn voor de arbeidsmarkt, kunnen zij aan de slag.

In de praktijk blijkt het echter vaak ingewikkeld om een succesvolle match tot stand te brengen tussen een werkgever en statushouder. Het gaat daarbij niet alleen om regulier betaald werk, gemeenten hebben ook moeite om voldoende geschikte werkervaringsplekken voor statushouders te vinden.

Vijf tips voor gemeenten om de samenwerking met werkgevers te verbeteren:

  1. Creëer momenten van persoonlijke ontmoeting tussen werkgevers en statushouders.
  2. Informeer werkgevers (beeldend) over het taalniveau, de motivatie en de competenties van statushouders.
  3. Maak gebruik van voorlopers: zoek in eerste instantie de samenwerking met werkgevers die vanuit maatschappelijke betrokkenheid openstaan om vluchtelingen in dienst te nemen.
  4. Maak gebruik van bestaande netwerken in de gemeente en de arbeidsmarktregio.
  5. Onderzoek welke behoeften werkgevers - die statushouders een werkplek willen bieden - hebben en faciliteer hen daarin waar nodig. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van proefplaatsing of begeleiding op de werkvloer.