Hoe krijg ik als gemeente beter zicht op mijn diversiteitsbeleid?

Kennisplatform Inclusief Samenleven ontwikkelde een checklist die inzicht biedt in het diversiteitsbeleid van gemeenten. De checklist beantwoord de vragen: hoe divers is mijn personeel samengesteld en hoe divers is mijn dienstverlening ingericht voor de inwoners van deze gemeente? Aan de hand van een prioritering kan worden bepaald waar extra inzet nodig is en waar de gemeente haar het diversiteitsbeleid op moet richten.

De checklijst is ingedeeld in zeven onderdelen:

  • Motivatie diversiteitsbeleid
  • Diversiteit in cijfers
  • Randvoorwaarden diversiteitsbeleid
  • Diversiteitsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie
  • Diversiteit voor het bereik van inwoners
  • Diversiteitsvoorwaarden aan opdrachtnemers
  • Prioritering diversiteitsbeleid

Voor het gebruik van de checklist is een handreiking beschikbaar, zie daarvoor het tweede deel van het document. Hierin staan verdere uitleg, toelichting en tips voor het gebruik van de checklist en voor het formuleren van prioriteiten.