Hoe bevorder je een inclusieve werkcultuur?

Op de werkvloer kunnen mensen last hebben van negatieve ervaringen. Zo heerst onder Nederlandse jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond het gevoel dat er extra op hen wordt gelet en dat fouten bij hen zwaarder worden aangerekend. Ook kunnen werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond te maken krijgen met zogenoemde micro-agressie. Dit zijn opmerkingen en grappen op basis van negatieve stereotiepe beelden die in veel gevallen niet discriminerend of intimiderend bedoeld zijn, maar wel als vernederend of denigrerend ervaren worden. Denk aan een grap tegen een Surinaams-Nederlandse collega over de zwartepietendiscussie. Of aan een collega die moslim is herhaaldelijk vragen stellen over ‘moslimterrorisme’.

Een inclusieve werkcultuur laat ruimte aan verschillen. Bijvoorbeeld wanneer er op de personeelsbarbecue op een apart rooster halal vlees wordt gebakken voor de collega’s die moslim zijn.

Tips om inclusie te bevorderen

 • Maak de collega’s bewust van mogelijke verschillen in belevingswereld.
 • Laat mensen met status of gezag, zoals leidinggevenden, zich uitspreken voor een werksfeer waarin ieder zichzelf kan zijn en intimidatie en discriminatie wordt tegengegaan.
 • Neem diversiteitsaspecten op in de gedragscode, het integriteitsbeleid en de klachtenregeling.
 • Train teamleiders in het leidinggeven aan een divers team en het omgaan met verschillen.
 • Stimuleer en begeleid als teamleider de samenwerking. Persoonlijke interactie kan verschillen overbruggen.

Bronnen en meer informatie

 • Tips van KIS om effectief discriminatie te bestrijden.
 • Toolkit voor werkgevers ‘Divers talent werkt’ van Art. 1
 • Andriessen, I., Nievers, E. & Dagevos, J. (2012). Op Achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Effectief diversiteitsbeleid: Tel uit je winst!
 • Broek, L.M. van den (2009). De ironie van gelijkheid: Over etnische diversiteit op de werkvloer. Ridderkerk: Ridderprint.
 • Huijink, W., Dagevos, J., Gijsberts, M. & Andriessen, I. (2015). Werelden van verschil. Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Nievers, E. & Andriessen, I. (2010). Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Sue, D.W., Capdiluop, C.M., Torino, G.C., et al. (2007). Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271-286.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding