Hoe bereiken gemeenten mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden?

Dat kan op verschillende manieren. Pas bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe medewerkers vacatureteksten aan zodat deze een diverse groep aanspreken. Wel is dan van belang dat vacatureteksten geen eisen en normen bevatten die een bepaalde culturele groep bevoordelen. Gemeenten kunnen verder gebruikmaken van het netwerk van zelforganisaties om zo vacatures onder een breed publiek te verspreiden. Ben ook aanwezig op conferenties en carrièrebeurzen. Ook kan een gemeente jongeren met een migratieachtergrond aantrekken door een speciaal traineeprogramma op te zetten.

Communicatie

Als het gaat om contact buiten de eigen organisatie, zorg er dan voor dat in de communicatie een etnisch divers beeld wordt geschetst. Bijvoorbeeld door foto’s van mensen met verschillende culturele achtergronden te gebruiken op websites, brochures en andere communicatiemiddelen. Het is van belang dat een gemeente actief is in de communicatie met alle groepen inwoners. Het onderhouden van contact, maar ook het toegankelijk maken van informatie speelt daarbij een rol.

Checklist

KIS maakte een checklist voor gemeenten om inzicht te krijgen in hun diversiteitsbeleid en hoe dat te kunnen verbeteren. De checklist geeft een beeld over de vragen: hoe divers is mijn personeel samengesteld en hoe divers is mijn dienstverlening ingericht voor de inwoners van deze gemeente? Aan de hand van een prioritering kan de gemeente bepalen waar extra inzet nodig is en het diversiteitsbeleid daarop richten. In aanvulling op de checklist volgt een handreiking (zie tweede deel van het document) met daarin verdere uitleg, toelichting en tips voor het gebruik van de checklist en voor het formuleren van prioriteiten.