Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun

De nieuwe Jeugdwet is 1 januari 2015 ingegaan. Dit biedt kansen om doelgroepen beter te bereiken die verder af staan van het formele aanbod. In Amsterdam is hiermee al geëxperimenteerd. In deze publicatie leest u hoe Amsterdamse ouder-en-kindadviseurs Marokkaanse vaders bij hun vaderrol ondersteunen.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Zeker in grotere gemeenten zijn migrantenvaders een belangrijke en tegelijkertijd nog weinig bereikte groep. De Amsterdamse adviseurs proberen daarom aan te sluiten bij hun informele netwerken en leefwereld. De uitdaging ligt in het combineren van deze nieuwe werkwijze met 'oude' methoden die werken. De opgedane ervaringen in Amsterdam zijn interessant voor professionals in wijkteams jeugd die werken in een multi-etnische setting.

Publicatie details

Titel
Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun
Auteur
Marjolijn Distelbrink
Uitgever
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave
2014