Begripvol zorgen: videolijn over zorg aan ouderen met een Indische of Molukse achtergrond

Nederland kent naar schatting twee miljoen mensen die op een of andere manier een binding hebben met voormalig Nederlands-Indië. Ouderen uit deze doelgroep die aangewezen zijn op zorg, ervaren soms dat zorgverleners te weinig kennis hebben over hun specifieke historische en culturele achtergronden. Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld maakten een collectie video's voor hulpverleners over het zorgen voor deze ouderen met begrip voor hun achtergrond.