Een inclusieve werkvloer: lancering nieuwe toolbox

Een jaar geleden werd Rabin Baldewsingh benoemd tot Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Eén van zijn belangrijkste opdrachten is om een nationaal programma in te richten voor de aanpak tegen discriminatie en racisme. KIS-onderzoeker Hanneke Felten ging met hem in gesprek over de nieuwe KIS toolbox ‘Workplace Equality’, die daar goed bij aansluit.

Geschreven door: Jet Hage

Artikel
Discriminatie

De toolbox biedt lesmateriaal voor docenten op hbo hrm-opleidingen om studenten les te kunnen geven over het bevorderen van inclusie en het voorkomen van discriminatie. Voor deze docenten organiseerde KIS daarom een online lancering van de toolbox. Binnen de hrm-opleidingen zijn immers de hrm-medewerkers van de toekomst te vinden. Volgens Baldewsingh is het belangrijk dat er aandacht is voor het voorkomen van discriminatie in het hrm-vak. Niet alleen omdat veel meldingen van discriminatie te maken hebben met arbeidsmarktdiscriminatie, ook omdat hrm-specialisten hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. Hrm-medewerkers kunnen een verschil maken door te zorgen voor eerlijke werving- en selectieprocessen. Ook hebben ze een belangrijk aandeel in het creëren van een inclusieve werkvloer.

Stijging meldingen van discriminatie

Al jaren is bekend dat discriminatie op de arbeidsmarkt veel voorkomt in Nederland. Baldewsingh: ‘Dat gebeurt op verschillende gronden. Niet alleen afkomst, maar ook gender, of bijvoorbeeld een beperking. Ik ben me gaan afvragen waarom daar nog geen verbetering in te zien is. Tegelijkertijd vind ik het daarom fijn dat ik de toolbox mocht lanceren, want ik denk dat we met de toolbox een behoorlijk verschil kunnen maken.’

Inclusiviteit is niet vanzelfsprekend

‘Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat organisaties betere prestaties leveren wanneer ze ook inclusief te werk gaan, maar toch is inclusiviteit binnen een organisatie zeker niet vanzelfsprekend’ zegt Baldewsingh.  ‘Je moet de gedachte van diversiteit en inclusiviteit verankeren in je organisatie. Dat kan niet alleen met woorden, dat is iets wat je moet doen.’ Hrm-medewerkers zijn op dat gebied cruciaal om daaraan bij te dragen, bijvoorbeeld tijdens het proces van werving en selectie. Hanneke Felten legt hierbij uit dat objectief werven en selecteren een evidence based methode is om dit te doen. Deze methode is dan ook terug te vinden in de toolbox.

We moeten niet alleen bevestigen dat er sprake is van discriminatie in onze samenleving, we moeten juist nu tot interventies overgaan


Het creëren van een veilige, inclusieve werkvloer blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt. Voor nieuwe werknemers moet de werkvloer een veilige plek zijn. Iedereen zou zich comfortabel moeten voelen en goed met elkaar moeten kunnen werken. Alleen dan breng je een organisatie verder. Toch is dit vaak nog niet het geval. ‘Werknemers voelen zich niet veilig, of voelen zich niet in hun kracht gezet binnen de organisatie. Hrm-medewerkers kunnen juist daar een belangrijke rol vervullen’ zegt Baldewsingh.

Het gaat dan bijvoorbeeld om zwangerschapsdiscriminatie, of om mensen met een visuele beperking voor wie het niet vanzelfsprekend is dat zij een geleidehond mee mogen nemen naar hun werk. ‘Deze twee vormen van discriminatie zijn bij wet verboden, maar toch gebeuren ze nog steeds. Er zijn veel terreinen waarop we het aanpakken van discriminatie nog beter moeten regelen in Nederland. Daarbij is het belangrijk dat we ook elkaar als collega’s aanspreken en medewerkers trainen om discriminatie te herkennen.’

Niet meewerken is geen optie meer

Op de vraag van Hanneke hoe hrm-specialisten collega’s kunnen meekrijgen die niet overtuigd zijn van het belang van inclusiviteit op de werkvloer kan Baldewsingh kort antwoord geven: ‘Voor mij is dat geen optie meer. Er is geen ruimte om te zeggen dat je daar niet aan mee zou willen werken. Je bent samen een team en je wilt samen de organisatie én Nederland vooruit helpen. Ook vanuit de top van de organisatie moet duidelijk gemaakt worden hoe het beleid eruit ziet en hoe dat beleid inclusief uitgevoerd wordt.’

Daarmee draagt Baldewsingh een duidelijke norm uit. Het bestrijden van discriminatie moet onderdeel zijn van een organisatie. De toolbox kan hrm-docenten, studenten, maar ook collega’s duidelijk maken hoe belangrijk het is om discriminatie af te wijzen en te bestrijden. Zodat we op een inclusieve manier met elkaar om kunnen gaan. Baldewsingh: ‘Hrm-studenten zijn het Nederland van morgen. We kunnen het ons niet permitteren om hen deze kennis niet mee te geven.’

Over de toolbox

Na de lancering van de toolbox gaf KIS-onderzoeker Caroline Harnacke meer uitleg over de inhoud en het gebruik ervan. De toolbox is onderverdeeld in drie subdoelen:

  • Subdoel 1: Informeren over arbeidsmarktdiscriminatie
  • Subdoel 2: Vooroordelen en stereotypen verminderen
  • Subdoel 3: Arbeidsmarktdiscriminatie effectief aanpakken

De subdoelen hebben ieder eigen lesmaterialen die op werkvorm en moeilijkheidsgraad gefilterd kunnen worden. Docenten op hrm-opleidingen kunnen het lesmateriaal uit deze toolbox gebruiken om studenten uitleg te geven over het bevorderen van inclusie en het voorkomen van discriminatie. Ook staan er tips in om deze thematiek te borgen in hrm-opleidingen.

Eerste reacties op de toolbox

Tijdens het webinar was er ook ruimte voor de eerste reacties op de toolbox. John Farenfohrt, Landelijk Voorzitter van het Opleidingsoverleg van hrm-opleidingen zei hierover: ‘Ik ben er van overtuigd dat deze toolbox heel veel handvatten biedt om het thema diversiteit en inclusie beter op de kaart te zetten binnen hrm-opleidingen. Dit kan nog altijd meer en beter. Eigenlijk zou het nog breder mogen worden uitgedragen dan alleen richting hrm-opleidingen, want het is een nog veel breder vraagstuk.’

Hélida Costa, beleidsadviseur van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit zich daarbij aan. ‘Ik denk dat deze toolbox niet alleen heel erg belangrijk is om bewustwording te creëren bij studenten, het biedt ook de nodige tools voor toekomstige hrm-medewerkers. Normen zoals gelijke kansen, eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt, en inclusie vormen de basis van een eerlijke arbeidsmarkt en inclusieve samenleving.’


Lees meer over de toolbox

 

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding

Caroline Harnacke

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding
Caroline_Harnacke